thumbnail

Naruszanie prawa do społecznej ochrony dziecka w rodzinie

FWS apeluje o egzekwowanie odpowiedzialności polityków naruszających konstytucyjne prawo do ochrony dziecka w rodzinie,…

Cała strona
thumbnail

Żerowisko dla prawników na koszt dzieci i rodzin

FWS wyraziła w Sejmie społeczny sprzeciw wobec zabierania dziecku niezależnego kuratora. Zastępowanie kuratora adwokatem…

Cała strona
thumbnail

Zatrzymać sądowe bezprawie i łamanie praw dziecka

Inicjatywa CFA "Zatrzymać Sądowe Bezprawie i Łamanie Praw Dziecka" obejmuje następujące postulaty zasadnicze: (1)…

Cała strona